Lag och juridik

lag

Lagar

Vårt samhälle är uppbyggt kring lagar och regler, och varje person kommer därför antagligen i kontakt med någonting inom juridik på något sätt varje dag. Utan dessa lagar och regler hade vårt samhälle sett väldigt annorlunda ut, och definitivt inte på ett positivt sätt. Det skulle då inte varit alls organiserat och strukturerat, och det hade antagligen för det mesta bestått av kaos. 

I Sverige stiftas lagarna av riksdagen, oftast efter regeringsförslag. Man brukar säga att hela lagstiftningsprocessen har genomförts av ”lagstiftaren”, som ursprungligen hänvisar till riksdagen, men också till regeringen och delvis till andra övriga remissinstanser.

En lag stiftas alltså genom riksdagens antagande av en proposition. Efter det trycks lagen i Svensk Författningssamling (SFS) och efter att lagen trätt i kraft utgör lagen en rättslig källa i form av en statut. Det av propositionen som inte bildar lagtext blir ett lagförarbete. Denna text kan tjäna som ett tolkningsverktyg och en förklaring till lagtexten.

Ibland kan det uppstå strider som har med lagen att göra, eller tvister som det kallas. Då kan domstolen blandas in, och domstolen löser tvistemålen mellan två parter genom att tillämpa lag och andra rättskällor vilket kan sluta med att vissa personer döms för brott och blir bestraffade.

Juridik

Ordet juridik betyder läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Om man arbetar med juridik är man jurist eller advokat, men advokattiteln är skyddad i lag och för att man ska kunna kalla sig för advokat behöver man vara medlem i Sveriges Advokatsamfund. 

En jurist är expert på lagar och regler och hur de ska tolkas, och arbetet består av att man löser olika juridiska frågor, t.ex på ett företag eller i en domstolsprocess. För att bli jurist krävs det ganska mycket utbildning eftersom man behöver plugga i 4,5 år på universitet tills man kan ta juristexamen. För att bli advokat krävs det även att man har minst 3 års erfarenhet som jurist, och sedan krävs det ännu en utbildning (som inte pågår så länge) för att man ska kunna ta advokatexamen. Efter det kan man ansöka om inträde i Advokatsamfundet där de beslutar om du är lämplig för antagande.