Samhälle

Samhälle

Ett samhälle är ett nätverk eller en grupp med människor som har någon typ av social relation till varandra. Dessa sociala relationer kan t.ex vara släktskap, vänskap, gemensamma intressen, och annat. En sak som gör ett samhälle till ett samhälle är att det befinner sig inom ett avgränsat geografiskt område, och dessa områden kan vara både stora och små. Ett samhälle kan t.ex vara en liten by, eller ett helt land, eller ännu större. En annan viktig grej som gör ett samhälle till ett samhälle är att det reproducerar sig självt, vilket betyder att det alltså lever vidare tack vare att nya människor kommer till medan gamla medlemmar dör ut. När det talas om samhällen kan man också tala om dem ur en geografisk synpunkt, och då talar man om ett geografiskt område där människor har bosatt sig och på så sätt sedan skapat ett samhälle.

Statsskick

En suverän stat är en typ av samhälle, och det är alltså en självständig stat eller ett självständigt land som bland annat har en permanent befolkning, en regering och som har självständighet från andra stater och makter. Varje suverän stat har ett sätt att organiseras på, och begreppet för det kallas för statsskick. De två grundläggande statsskicken är monarki och republik. I en monarki har man en kung eller drottning som statschef och kungamakten är i regel ärftlig, och i en republik är statschefen inte en kung eller drottning utan det är istället en regeringschef som på något vis utses av folket. Det finns många varianter av monarkier och republiker, och i Sverige har vi t.ex en modern variant av monarki med demokratiska inslag i form av parlamentarism. Demokrati är ett exempel på ett begrepp som beskriver hur ett land styrs, eller ett så kallat styrelseskick. I en demokrati är folket i samhället med och bestämmer hur landet ska styras, medan en diktatur är raka motsatsen och folket får då inte vara med att bestämma. Sverige är en demokrati, och den allmänna rösträtten har funnits sedan det tidiga 1900-talet.