Industriskyltar för bättre arbetsmiljö

Industriskyltar, brandskyltar och arbetsmiljöskyltar för säkrare arbetsplatser

Industriskyltar, arbetsmiljöskyltar och brandskyltar, finns det krav på att dessa ska var tydliga för alla som arbetar på en industri. Juridiskt sätt så kan det falla på arbetsgivaren om en risk inte märkts upp och en olycka inträffar.

Idag sker därför gedigna kontroller och systematiskt arbete för att förhindra detta, framförallt på industrier. Under ett morgonmöte går man igenom om det uppstått någon risk. Det anses bra om det upptäckts en risk, som på så sätt kan åtgärdas, innan olycka eller allvarlig olycka. En arbetsgivare bör därför se till så att alla tänkbara risker minimeras och succesivt byggs bort och ersätts med säkrare metoder.

Brandskyltar som hjälper till i det systematiska brandskyddsarbetet

Vissa saker kan dock alltid inträffa ändå som exempelvis brand. Genom tydliga brandskyltar och genomgångar av var dessa brandskyltar är via systematiskt brandskyddsarbete. Samt att det finns märkningssystem med märkskyltar och arbetsmiljöskyltar eller industrikyltar. Dessa ska tydligt markera hur hantering av material på arbetsplatsen ska ske för att begränsa brandspridning och olyckor i stort.

Ett stillestånd på ett tillverkande företag kostar mycket pengar och om det skulle uppstå en brand exempelvis så måste industrin utrymmas och räddningstjänsten måste göra en större utredning. I många fall idag finns det utbildad personal på plats som snabbt kan göra en första insats och detta gör att det oftast är betydligt kortare stillestånd.

Detta är möjligt tack vare ett bra arbete och tydligt märkta förvaringsplatser för material men även för att man systematiskt bara använder det som är absolut nödvändigt och inte lagrar material där det finns risker för exempelvis brand eller personskador.

Med industriskyltar och brandskyltar så skapas ordning och reda

Över tid så hjälper detta arbetet för att skapa säkrare arbetsplatser. Det handlar i stort om ordning och reda på arbetsplatser med systematiska metoder som används för att bygga bort risker som ska stanna som just upptäckta risker.

Besöker man en industri idag så finns den skyltar som signalerar om eventuella påbud som påbudsskyltar. Uppmärkningar av rör och kablar i tydlig rörmärkning, kabelmärkning. Men det finns också varningsskyltar, brandskyltar och industriskyltar som berättar om vad som är avsett för just den specifika platsen.

Hamnar något fel så brukar det inte vara långvarigt utan teamleaders och annan personal är snabbt på plats och justerar så det blir rätt. Genom kontinuerliga utbildningar internt och genomgångar så skapas det framtidens säkrare arbetsplatser, vid varje arbetspass.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *