De olika anställningsformerna i Sverige

I Sverige finns det flera olika anställningsformer som företag kan använda när de anställer nya medarbetare. Idag ska vi gå igenom några av de vanligaste och kolla på vad som faktiskt gäller om du är anställd enligt dessa. Vi ska också gå igenom vad du kan göra om din arbetsgivare inte följer reglerna för anställningsformen.

Provanställning

Om du blir provanställd betyder det att arbetsgivaren anställer dig på prov under en viss tid. När denna tid löpt ut kan arbetsgivaren välja om hen vill låta anställningen övergå till fast anställning eller säga upp dig. Som mest kan du vara provanställd under 6 månader och under denna tid har du rätt till full lön och samma förmåner som alla andra på arbetsplatsen.

Säsongsanställd

Många arbeten kan bara utföras under en viss säsong. Några exempel på detta är arbete på skidorter, semesterorter, bärplockning och många andra arbeten. Arbetsgivare väljer därför att anställa säsongspersonal som bara arbetar hos dem under den aktuella säsongen. Generellt sätt så är detta en osäker anställningsform.

Frilans

Om du jobbar som frilansare har du ofta ett eget företag. Det är också vanligt att du och företaget själva skriver ett kontrakt om vilket jobb som ska utföras och när det ska vara klart. Det är därför viktigt att du noga kollar igenom kontraktet innan din anställning så att du verkligen vet vad som gäller.

RiVe juridiska byrå

RiVe är en juridisk byrå som kan hjälpa dig om du och din arbetsgivare hamnat i en tvist. Oavsett din anställningsform så har du rättigheter och om bryter mot dessa brukar vi alltid rekommendera att du tar kontakt med RiVe. De har lång erfarenhet inom branschen och de kan arbetsrätten utan och innan. Om du vill ha så stor chans som möjligt att vinna mot din arbetsgivare i en domstol, då rekommenderar vi verkligen RiVe juridiska byrå. Läs mer om RiVe här: https://www.allabolag.se/5568928369/rive-juridiska-byra-ab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *