Vad är en vårdnadstvist och hur går den till?

En vårdnadstvist är en rättslig process som i många fall leder till att barnet förlorar vårdnaden från en av föräldrarna. Vårdnadstvister uppstår när föräldrarna inte kommer överens om vem som ska ha vårdnaden över det gemensamma barnet. Tvisten avgörs i domstol om vem som får vårdnaden över barnet. Domstolen har alltid som utgångpunkt att båda föräldrarna ha ha gemensam vårdnad över barnet, men det är ibland omöjligt för parterna att komma överens eller att båda parter har problem med missbruk eller annan kriminalitet.

Vårdnadstvister och separationer är väldigt vanligt bland föräldrar i Sverige. Ungefär 25% av barnen under 18 år har föräldrar som inte bor under samma tak. I vårdnadstvister vinner modern i c:a 46% av fallen, medan fadern vinner i 33% av fallen. I enbart 21% av fallen blir det gemensam vårdnad. Varje år berörs omkring 60 000 barn av separationer i Sverige.

Huvudregeln i en vårdnadstvist är som sagt att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. I praktiken blir det oftast att en av parterna för ensam vårdnad över barnet. Ibland händer det att den ena föräldern får vårdnaden över barnet då den kanske inte anses lämpliga att ta hand om och uppfostra ett barn.

Innan du inleder en rättsprocess bör du först försöka att hitta en lösning genom familjerätten. Familjerätten erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal så ni kanske kan hitta en lösning. Ifall det nu blir en rättsprocess är det viktigt att välja en jurist som specialiserar sig på just familjerätt. Om det nu skulle vara så att du förlorar processen och den andra föräldern får ensam vårdnad innebär inte det att du inte får träffa ditt barn, däremot innebär det att du inte får fatta juridiska beslut om barnet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *