Säker kemikaliehantering och transportering

Flera mindre företag saknar en kemikonsult som hjälper dem att få bättre koll på all sin dokumentation, säkerhetsdatablad, varningsetiketter och byggvarudeklarationer m.m. som skall lämnas till bl.a myndigheter. En kemikonsult hjälper ditt företag på många punkter som exempelvis rättsutredningar och riskbedömningar. Amasis är ett företag som erbjudit sin expertis ända sedan 1995.

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Vid transport av farligt gods är det väldigt ofta många aktörer inblandade. Då är det mycket viktigt att alla inblandade har genomgått en ADR-utbildning. En ADR-utbildning krävs för att ge kännedom om alla de risker som kan uppstå när farligt gods transporteras. Utbildningens syfte är att förebygga olyckor vid transport. Om olyckan tyvärr skulle vara framme är det även viktigt att veta vilka åtgärder som bör vidtas. Vid transport av farligt gods måste en säkerhetsrådgivare vara inblandad för att förhindra olyckor vid hantering av det farliga godset.

KEMIKALIEHANTERING

Kemikaliehantering innebär att på ett strategiskt vis förebygga miljö- och hälsorisker vid arbete med kemikalier och vid arbete med biologiska ämnen. Att använda rätt typ av skyddsutrustning och förebygga skador kan du som företagsledare känna dig trygg över dina anställdas hälsa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *