Kurser med CoreCode – JGL, Jämställdhet Genus Ledarskap

JGL, Jämställdhet Genus och Ledarskap

En organisation som inte är jämställd visar ofta på ohälsosamma beteenden som högre sjukfrånvaro, minskad effektivitet men även en ökad konfliktgrad mellan personal och ledning. Arbetar däremot organisationen för att vara mer jämställd så kan stora vinster i effektiviteten påvisas genom att kreativiteten ökar och organisationen blir mer hälsosam som även kan kopplas till ökad lönsamhet. Det finns många fördelar med att arbeta aktivt med jämställdhet men det behövs ofta en grundläggande metod för att utföra detta på bästa sätt.

Hur omvärlden påverkar jämställdhet

Som synergieffekter från Metoo- rörelsen så har detta belyst än mer och det saknas ofta den mer djupgående kunskaper i hur arbetet ska utföras. Det är allvarliga frågor som ska hanteras med stor respekt för individen och det saknas ofta kunskap eller arbetsmetoder ute bland organisationerna. 

Det behöver gå från ord till handling och det bör finnas en stark drivkraft för att detta ska ske. En bra start är att utbilda sig inom normer och normsystem så att arbetet med att förebygga och förhindra uppkomsten sexuella trakasserier, härskartekniker, eller andra ej välkomna beteenden. För att skapa en organisation som skapar grundläggande kunskaper om jämställdhet och jämlikhet.

Hur fungerar CoreCodes kurser

CoreCodes kurs JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap är en bra kurs som lär dig mer om hur destruktiva strukturer påverkar och skapar aktiva deltagare som självständig ser alla vinster med att förhålla sig till jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, genom att sin egna normmedvetenhet. Utbildningen passar bra till beslutsfattare, chefer och medarbetare och ger mer grundläggande kunskaper om jämställdhet och genus.

Genom kursen får du genom ett upplevelsebaserat sätt träna upp ditt samhälls- och arbetsmarknadsperspektiv och får konkreta verktyg till förändring. Utbildningens metoder är väl beprövade och vetenskapligt underbyggda och är kvalitetssäkrade kontinuerligt. Utbildningen är väl beprövad, vetenskapligt underbyggd och kvalitetssäkras kontinuerligt i alla delar av övningsmetoder och teoretiska moment. Hos utbildningsföretaget CoreCode hittar du även kurser inom UGL Utbildning av Grupp och Ledare, och kurser inom THE, The Human Effect.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *