RiVe Juridiska Byrå – Jämställdhet på jobbet

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kön. Detta innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jämställdhet är viktigt, speciellt på jobbet. Utför en man och en kvinna samma uppgifter så ska de också behandlas lika och de ska få betalt lika mycket. RiVe Juridiska Byrå är Sveriges största arbetsrättsbyrå och representerar både arbetsgivare och arbetstagare. RiVe hjälper klienter som upplever problem, detta kan bland annat vara vid orättvis behandling på jobbet.

Det finns många exempel där samhället inte är lika. Vissa av dem är tydliga och andra svårare att se. Några av de mer synliga exemplen är att kvinnor ofta tjänar mindre än män. Sexuella övergrepp riktar sig mer till kvinnor än män. Kvinnor tar också mer ledig tid än män för att ta hand om barn. Detta innebär att kvinnor i allmänhet har lägre pensioner än män.

Alla samhällen har normer som påverkar människors liv. Normer är idéer och oskrivna regler om hur människor förväntas vara, leva och se ut. Normer behövs i alla samhällen. De styr till exempel hur vi ska bete oss i mataffären, stå i kö eller hur vi ska hälsa på varandra. Normer är svåra att se och upptäcks vanligtvis inte förrän någon bryter dem.

Normer kan också begränsa människor och skapa diskriminering. Till exempel finns det normer för hur kvinnor och män ska klä sig, vad de ska arbeta med, vem som ska bära smink och vem ska gråta när de är ledsna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *