Rive gick segrande ur Lex Sarah-skandal

Rive är Sveriges största Arbetsrättsbyrå och innehar specialkompetens inom förhandling inom en rad olika områden som handlar om arbetsrättsliga frågor. Deras jurister besitter expertis om arbetsrätt, vilket bland annat kan hjälpa till att flytta hundratals arbetare runt arbetsförhållandena. Byrån verkar huvudsakligen inom tre områden. Dessa är en preliminär bedömning av ärendet, arbetsrättsliga förhandlingar och anställdas uppförandekoder.

Rive Juridiska Byrå anförde vinnare i en Lex Sarah-skandal. Fallet handlade om två socialsekreterare som tidigare blivit anställda av Hedemora kommun för att arbeta med kommunens ny enhet som var specialinriktade kring hedersrelaterat våld då dem tidigare hade uppmärksammat en ökning av dessa typer av ärenden. Dem två socialsekreterarna blir sedan avskedade efter att ha upplyst allvarliga brister som rör liv och hälsa i kommunen kring budgeteringen för skyddsåtgärder.

Händelsen anmälas i en s.k. Lex Sarah-anmälan, som är ett vanligare namn för 14 kap. 3 § i socialtjänstlagen. Denna lag föreskriver att alla som tar hand om äldre eller funktionshindrade måste övervakas för god vård och leva under säkra förhållanden. Det är också tydligt i lagen att personalen måste rapportera brister. Lex Sarah-skandalen hamnar hos Rive, som går till tingsrätten för att sedan segra. Som ett resultat kommer båda socialarbetarna att få tillbaka sina jobb och den andra får ytterligare 28 månadslöner samt skadestånd. Båda fick också tillbaka 12 månadslöner. Kommunen blev till slut tvungen att betala tre miljoner kronor till två socialsekreterare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *